YKCR : Home

Competency certified by:

Berita OSH   |    Pentauliahan    |    Soalan Lazim    |    Site Map      

Anda adalah pelawat ke

Support Website :     http://www.kadhijau.com     |     http://www.kadhijauccdcidb.com     |     http://www.kursusccdcidb.com

YKCR : Kursus Kad Hijau CIDB YKCR : Kursus CCD CIDB YKCR : Mengenai Kami YKCR : Hubungi Kami

“Profesional dalam kendalian     Berintegriti dalam urusan    Tepat mengikut keperluan

CARA-CARA MEMOHON      |       Cara memohon atau menganjurkan kursus Kad Hijau CIDB

 Cara menyertai Kursus Terbuka;

         Nota : Kursus Terbuka ialah kursus yang bebas disertai oleh sesiapa sahaja.


Cara mengadakan Kursus In-House;

         Nota : Kursus In-House ialah kursus yang hanya boleh dsertai oleh peserta yang ditetapkan oleh penganjur sahaja.


Kawasan Penganjuran Kursus

YKCR : Bayaran Kursus Kad HijauSenarai Kursus Kad Hijau CIDBYKCR : Galeri KursusYKCR : Syarat Permohonan Kad HijauYKCR : Borang Permohonan Kursus Kad Hijau