YKCR : Home

Competency certified by:

Berita OSH   |    Pentauliahan    |    Soalan Lazim    |    Site Map      

Anda adalah pelawat ke

Support Website :     http://www.kadhijau.com     |     http://www.kadhijauccdcidb.com     |     http://www.kursusccdcidb.com

YKCR : Kursus Kad Hijau CIDB YKCR : Kursus CCD CIDB YKCR : Mengenai Kami YKCR : Hubungi Kami

“Profesional dalam kendalian     Berintegriti dalam urusan    Tepat mengikut keperluan

JADUAL MATA CCD     |      Jumlah mata yang perlu dikumpul

GRED PENDAFTARAN

MATA CCD SETAHUN

G1 - G2

10

G3 - G4

20

G5 - G6

30

G7

40

Bagi memperbaharui lesen kontrakor (PPK - Perakuan Pendaftaran Kontraktor), mata CCD hendaklah dikumpulkan dan dicapai mengikut bilangan gred pendaftaran anda.

YKCR : Bayaran Kursus CCD Senarai Kursus CCD CIDB Terkini YKCR : Galeri Kursus YKCR : Cara Memohon Kursus CCD YKCR : Borang Permohonan Kursus CCD