YK Consultancy &  Resources

Unit 10-05, Tingkat 10 Plaza Azalea, Persiaran Bandar Raya Seksyen 14 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

        03-2021 9876                      019-293 9876                  admin@kursuscidb.com

Home

Oleh kerana anda belum memiliki ID CIDB maka anda perlu mencipta ID CIDB bagi meneruskan pendaftaran Kursus Kad Hijau (SICW) CIDB


Cipta ID Individu

Cipta ID Kontraktor Tempatan

Cipta ID Syarikat Bukan Kontraktor (Konsultan / Pemilik Projek / Pemaju)

Cipta ID Individu Cipta ID Kontraktor Tempatan

JENIS-JENIS ID CIDB?

Id Individu - Individu yang berkerja dengan syarikat kontraktor atau individu bekerja sendiri dalam sektor pembinaan.

Id Kontraktor Tempatan - Syarikat yang telah berdaftar sebagai kontraktor tempatan dengan pihak CIDB

Id Syarikat Bukan Kontraktor - Agensi berkaitan dengan industri pembinaan (Konsultan / Pemilik Projek / Pemaju)

Cipta ID Bukan Kontraktor